Meet the Team

Tammy Sobojinski

Owner/ Master Stylist

Edyta Furtak

Master Stylist/ Eyelash Specialist

Miranda Sobojinski

New Talent Stylist